Start Galeria Zakwaterowanie Kontakt
Formularz rekrutacyjny

Nazwisko *
Imię / imiona *
Data urodzenia *
Numer PESEL *
Miejsce urodzenia *
Zdjęcie *
Format
3,5 x 4,5 cm
Nie większe niż 2MB

Dozwolone rozszerzenia:
png, jpg, jpeg
Adres stałego zamieszkania:
Miejscowość *
Nr domu *
Poczta *
Gmina *
Ulica *
Kod pocztowy *
Województwo *
Odłegłość z miejsca zamieszkania do Krakowa (w km) *
Liczba rodzeństwa *
Uczelnia i parafia:
Nazwa uczelni *
Kierunek studiów *
Rok studiów *
Przynależność parafialna *
Osoba aplikująca
Numer telefonu *
Adres e-mail: *
Osoba kontaktowa:
Nazwisko *
Imię / imiona *
Numer telefonu *
Adres e-mail:
Uwagi:
Kserokopia legitymacji (dozwolone rozszerzenia plików .png, .jpg, .jpeg):
Potwierdzam, że w/w dane są zgodne z prawdą. *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) - Kliknij, aby dowiedzieć się więcej! *