Start Galeria Zakwaterowanie Kontakt
Kim jesteśmy

Bursa Studencka jest jednostką organizacyjną Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie, który jest reprezentowany przez Księdza Prezesa Związku. Natomiast nadzór sprawuje Ksiądz Dyrektor Bursy Studenckiej. Prowadzi ona działalność opartą na wartościach i zasadach chrześcijańskich oraz personalistycznej koncepcji człowieka. Założenia te znajdują swe ukonkretnienie w promowanych w Bursie założeniach duchowości oraz wyrastającej z niej pedagogii ignacjańskiej. Pedagogia ta bierze początek z napisanej przez świętego Ignacego Loyolę (zm. 1556 r.), założyciela zakonu jezuitów, książeczki Ćwiczenia duchowne. Przekazane w niej rady i wskazania dotyczące życia chrześcijańskiego, wspomagają integralnie kształtowanie intelektualnej, somatycznej, psychicznej, religijnej i duchowej sfery człowieka. 

 

Bursa Studencka zapewnia mieszkańcom właściwe warunki sanitarno-higieniczne w czasie studiów poza miejscem stałego zamieszkania. Od jej mieszkańców oczekuje się natomiast przestrzegania i dostosowanie się do regulaminu Bursy, a przede wszystkim kierowania się dobrem i bezpieczeństwem osobistym i innych.