Start Galeria Zakwaterowanie Kontakt
Rekrutacja

Informacje dla kandydatów ubiegających się pierwszy raz o miejsce w Bursie Studenckiej ZMMPiR w Krakowie

Starając się o przyjęcie do Bursy należy:

- uzupełnić i przesłać dostępny na stronie FORMULARZ ELEKTRONICZNY;

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA NOWYCH KANDYDATÓW

1. Zapisy dla nowych kandydatów: od 13 czerwca do 22 sierpnia 2024 r.; decyzja o przyjęciu: do 5 września 2024 r., z powiadomieniem na adres mailowy. Prosimy nie przysyłać wcześniej formularzy zgłoszeniowych.

2. Wszyscy, którzy zostali przyjęci muszą wpłacić kaucję w wysokości 1200 zł (w przypadku wywiązania się z umowy jest ona zwracana w czerwcu) do 6 września 2024 r. na konto:

60 1910 1048 2004 4066 1121 0001.

W przypadku braku wpłaty kaucji, na miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.

 

3. Wymagane dokumenty przy staraniu się o przyznanie miejsca w Bursie na rok akademicki 2024/2025:

- kserokopię legitymacji studenckiej lub zaświadczenie o przyjęciu na studia;

- zdjęcie formatu legitymacyjnego.

 

INFORMACJE OGÓLNE

- w Bursie mogą mieszkać studenci studiów stacjonarych;

- posiadamy pokoje 3. i 2. osobowe oraz nieliczne jedynki; studenci pierwszych lat mieszkają w 3., z czasem przechodząc do 2. i jedynek;

- na terenie Bursy nie wolno palić (tytoniu, dopalaczy itp.). Za picie alkoholu, chuligańskie wybryki czy nieprzestrzeganie regulaminu grożą sankcje, łącznie z usunięciem z Bursy;

- więcej informacji w zakładce "Informacje" / "Regulamin".

Informacje dla osób kontynuujących pobyt w Bursie Studenckiej ZMMPiR w Krakowie

Studenci już zakwaterowani w Bursie w roku akademickim 2023/2024, w celu przedłużenia swojego pobytu na rok akademicki 2024/2025, przesyłają wypełniony FORMULARZ ELEKTRONICZNY do 22 sierpnia 2024 r. oraz kserokopię legitymacji studenckiej.

Decyzja o przyjęciu: do 28 sierpnia 2024 r., z powiadomieniem na adres mailowy.

 

2. Wszyscy, którzy zostali przyjęci muszą wpłacić kaucję w wysokości 1200 zł (w przypadku wywiązania się z umowy jest ona zwracana w czerwcu) do 29 sierpnia 2024 r. na konto:

60 1910 1048 2004 4066 1121 0001.

 

W przypadku braku wpłaty kaucji, na miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.

 

Prosimy w uwagach formularza zaznaczyć np. chęć kontynowania kontynuowania za obopólną zgodą z innym bursantem w tym samym pokoju co dotychczas.